Loyalthy Advies

Lous Folkers 

Jij hebt de Regie ! Cliëntondersteuning Als je hulp nodig hebt in het dagelijks leven, of dat nou om inkomen gaat, om hulp bij opvoedingsproblemen, heeft u of uw kind (eren) een handicap waarvoor extra zorg nodig is, lukt het niet meer om naar buiten te gaan, heeft u financiële problemen enz.....  weet je vaak gewoon niet waar te beginnen om op de juiste manier geholpen te worden . 

Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, aanvragen voor zorg en ondersteuning, zelfs als het om verlengingen gaat, duren vaak extreem lang, soms maanden en zelfs meer dan een jaar... 

Juist om dit soort zaken te voorkomen is het handig om een onafhankelijk cliëntondersteuner naast je te hebben staan. Een spin in het web , die alle draden bij elkaar weet te krijgen zodat het systeem VOOR je gaat werken i.p.v. je gaat tegenwerken. 


In veel gemeenten is er een standaard aanbod van cliëntondersteuning beschikbaar waarbij het meestal alleen gericht is op een hulpvraag die gebaseerd is op zorg vanuit de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke ondersteuning. 

Vanuit de wetgeving heeft elke inwoner in Nederland recht op cliëntondersteuning voor het gehele sociaal domein. 

Loyalthy Advies werkt dan ook "Sociaal Domein Breed", ik kan u op een vlotte wijze helpen met de juiste "loketten" te vinden voor uw hulpvraag. Dit om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Juist het regelwerk, de contacten met juiste organisaties en het papierwerk kost veel mensen teveel energie en tijd en begrijpen ze soms simpelweg niet. 


De werkwijze die ik de laatste jaren heb ontwikkeld, is uniek in Nederland. 


Mijn inzet is erop gericht om u te ontlasten, maar tegelijkertijd daarmee ook uw eigen kracht te vergroten, waar nodig met voorzieningen vanuit het sociaal domein. Ik help u de regie weer terug te krijgen waar dat soms ver weg lijkt te zijn. 

We doen het samen.  

Wetten en regelingen waar u mee te maken kunt krijgen zijn o.a. : 


- Participatie wet 
- Bijzondere bijstand 
- UWV uitkeringen, hulpmiddelen e.d. 
- Andere financiële voorzieningen/regelingen zoals Toeslagen wetgeving e.d. 
- Schuldhulp
- Jeugdhulp ,voorzieningen kader Jeugdwet (vrijwillig kader ! ) 
- Leerlingenvervoer 
- Huishoudelijke hulp , wet maatschappelijke ondersteuning 
- WMO voorzieningen : hulpmiddelen , begeleiding, beschermd wonen, maatschappelijke opvang etc. 
- CIZ / Wet langdurige zorg 
- Ziekenfondswet : verzorging en verpleging, intensieve kindzorg, hulpmiddelen en vervoer