Loyalthy Advies

Lous Folkers 

In bezwaar gaan tegen een besluit. 

Als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld uw Gemeente, het UWV of het CIZ dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. 

Veel mensen, met name mensen die al afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning vanuit de overheid, hebben de kracht en energie niet om dergelijke procedures zelfstandig te doorlopen. 


(NOG IN OPBOUW WEBSITE ! )